Priser

Alla priser inkluderar lagstadgad moms (6% på böcker, 25 % på övriga artiklar). Till alla beställningar som skickas tillkommer en fraktavgift. Fraktavgiften framgår vid beställningen. Denna avgift täcker Tigershop.se´s utgifter för frakt och hantering. Inga dolda avgifter tillkommer. Ingen kostnad/avgift för hantering/packning/packmaterial eller dylikt tillkommer. Vid betalning mot faktura tillkommer en faktureringsavgift på 20 kronor. Tigershop.se förbehåller sig rätten att ändra priserna i webbshopen utan föregående meddelande, men priset vid köp står fast om inte något tydligt fel föreligger.

Leverans

Leveranstid
I normalfallet har kunden sina beställda produkter tillhanda tre till fem vardagar efter gjord betalning.

Leveranssätt
Varorna levereras normalt med Posten. Vissa skrymmande varor kan behöva levereras på andra sätt.
Tigershop.se har som mål att i samarbete med kunden hitta det bästa fraktalternativet för varje beställning.

Fraktkostnad
Fraktkostnaden är estimerad utifrån varans vikt och Postens prislista.
Fraktkostnaden du ser i webbshoppen är den slutgiltiga fraktkostnaden och Tigershop.se förbinder sig att inte ändra den i efterhand även om våra kostnader skulle öka på grund av skrymmande paket eller av andra anledningar.
Varorna sänds på köparens risk. Kontrollera därför alltid varorna direkt om du misstänker att de kan ha skadats under transporten. Skada skall reklameras till transportören som ersätter kunden.

Produkter

De produkter Tigershop.se säljer är ofta handgjorda men även maskinellt skapade produkter kan variera något i dimensioner, vikt, färgscheman och smärre detaljer. Förekomsten av sådana skillnader innebär inte att det är något fel på den beställda produkten. Läs mer.

Säkert köp

Betalning kan ske på flera sätt. Du kan betala med kort (Visa, AMEX, Maestro, Mastercard, Eurocard), PayPal (om du inte
har ett PayPal konto kan du öppna det), faktura, internetbank, manuell inbetalning till vårt bankgiro.

Om Paysonfaktura

Vi erbjuder betalsättet ”Paysonfaktura” i samarbete med Payson AB. Betalningsvillkor är 10 dagar och vid fakturaköp tillkommer en avgift om 20 kr. För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-­-post till den e-­-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 50 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 160 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet.

Information om ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det du som står för returkostnaden.

Information om pantsättning

Vid betalning med Paysonfaktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till Gothia Financial Group AB.


Returhantering
och felaktigheter

Ifall något har blivit fel så är det bara att höra av sig till oss.
Om en beställd vara inte skulle motsvara kundens förväntningar eller har beställts felaktigt (exempelvis beställt fel storlek) går det bra att returnera varan, efter kontakt med Tigershop.se. Kunden får då stå för retur-frakten och återbetalas hela köpebeloppet (produktens pris) men inte fraktavgiften på 80 kronor.
Om Tigershop.se har begått något misstag (exempelvis skickat fel storlek) ersätts kunden för alla utlägg (köpebelopp, fraktavgiften på 80 kronor samt returfrakten). Kontakta dock alltid Tigershop.se innan du returnerar några varor.
Varje vara kontrolleras i Sverige innan den når slutkunden, för att säkra den höga kvalitén. Uppkommer ändock en skada som beror på produktionsfel kan produkten returneras efter överenskommelse. Huruvida detta är möjligt beror på användandegrad, handhavande, tiden från köpet och andra faktorer.
Nöjda kunder är ett viktigt mål i vår verksamhet. Tigershop.se erbjuder kunden några olika alternativ att lösa problemen på, i samförstånd. Vid större konflikter, vilket vi än så länge aldrig behövt dras in i och förhoppingsvis också slipper, så gäller givetvis Sveriges lagar (konsumentköplagen etc.) men Tigershop.se förbinder sig dessutom att följa beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Kontakta alltid Tigershop.se innan Du skickar returer eller om du är missnöjd eller undrar något. Din belåtenhet är vår strävan. Returrätten är begränsad när det gäller tidningar, böcker, videofilmer, DVD:s, underkläder och rabatterade varor.
Vid skador som förefaller ha skett under transport, vänligen anmäl din klagan direkt till leverantören, dokumentera skadan och kontakta Tigershop.se.

 

 

BYTESRÄTT

Du kan byta dina varor om varan skickas tillbaka i orginalförpackning och naturligtvis oanvänd. Beror bytet på ett fel från vår sida står vi för frakten annars debiterar vi dig. Byten måste ske inom 14 dagar.

RETURRÄTT

Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från det att du mottagit varan. Varan skall i så fall returneras i nyskick och i orginalförpackning. Kvittot skall bifogas. Återbetalning sker snarast (vg. ange Pg nummer) men returfrakten står du själv för. Undantag från ovanstående gäller för alla varor som vi beställer hem speciellt på kundens önskemål och på varor som broderats eller tryckts.

REKLAMATIONER

 

Om en vara är felaktig eller skadad skall du reklamera den till oss. Skicka tillbaka varan i orginalförpackning tillsammans med kvitto och anvisningar om du vill byta eller ha pengarna tillbaka. OBS! Vid transportskada skall denna reklameras till transportören. Vid godkänt reklamation betalas dina utlägg av oss. Tvist om reklamation hänvisas i förekommande fall till Allmänna Reklamationsnämnden.

 

Om Du är missnöjd med en vara så kontakta i första hand Tigershop.se för hjälp.
Om du mot förmodan skulle vara missnöjd med Tigershop.se´s hantering av ärendet finns flera instanser att vända sig till, exempelvis:

Konsumentverket:
www.konsumentverket.se

Allmänna reklamationsnämnden:
www.arn.se


 

 

 

 

Om webbplatserna www.tigershop.se & www.tigerstore.eu
Det är vår förhoppning att besökarna skall uppskatta webbshoppens tydliga design. Vid frågor eller tankar så är du välkommen att höra av dig. När besökaren lägger till en eller flera varor i varukorgen skapas en så kallad cookie (svenska: kaka) som lagras på den dator som används vid besöket. Detta enbart för att underlätta för kunden. Informationen används för att kunna genomföra beställningen samt för att ge webbsidan ett slags minne så att om en kund återvänder till Tigershop.se inom sju dagar så kan kunden välja att återställa varukorgen till det läge den var i vid förra besökets avslutande. Ovanstående meningar angående cookies anges enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. Utdrag ur 6 kap. 18 § lagen om elektronisk kommunikation: Elektroniska kommunikationsnät får användas för att lagra eller få tillgång till information som är lagrad i abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren av den personuppgiftsansvarige får information om ändamålet med behandlingen och ges tillfälle att hindra sådan behandling. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att utföra eller underlätta att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. Kommentar till 6 kap. 18 § i regeringens proposition 2002/2003:110 lag om elektronisk kommunikation s. 396: Det är tillräckligt att information om sådana åtgärder som anges i paragrafen ges till användaren eller abonnenten och att möjlighet att vägra sådan behandling ges under den ifrågavarande sessionen. Det erfordras inte att användaren eller abonnenten först skall ha accepterat åtgärderna, förutsatt att normala rutiner används, så att användaren eller abonnenten genom att ställa in sin webbläsare kan förhindra sådan användning redan från början och att normala förfrågningsrutiner används när datafiler placeras i mottagarterminalen (cookies).

Copyright gäller för alla bilder och all text samt övrigt innehåll. Att länka till Tigershop.se är välkommet men inte att korslänka till utvalda delar utan att visa på den korrekta destinationen.

 

Övrigt

 

En beställning från Tigershop.se ger Tigershop.se tillåtelse att spara personuppgifter och beställningsinformation. Kunden kan när som helst begära att dessa uppgifter raderas och så kommer då också att ske. Personuppgifter behandlas med största sekretess och lämnas aldrig ut till tredje part.

Ifall kunden uppger felaktig leveransadress får kunden stå för merkostnader och förluster i samband med det. Tigershop.se tar inget ansvar för kundens brukande av våra produkter. Sveriges vapenlagar berör flertalet av de vapen som säljes i denna webbshop. Det är vår förhoppning att våra kunder följer lagen, iakttager största möjliga försiktighet vid bruk av vapen och får ett stort utbyte av sitt köp

 

 

Your terms and conditions of use

 

Copyright

Legal

Credits

Concept and production: This Web site was created by Fredrik Nyberg (Umeå Finans) using PrestaShop™ open-source software.


Your pack shipment

Packages are generally dispatched within 2 days after receipt of payment and are shipped via Swedish Postal Office (Posten). Shipping fees include handling and packing fees as well as postage costs. Fees vary according to total weight of the shipment. We advise you to group your items in one order. We cannot group two distinct orders placed separately, and shipping fees will apply to each of them. Your package will be dispatched at your own risk, but special care is taken to protect fragile objects. Boxes are amply sized and your items are well-protected.

 

 

 

 

 


HomeHome

Cart  

(empty)

New products

No new products at this time

Newsletter

paypal